Etiketter

,

”Vi står på de drabbades sida. Målet är att vi ska samla in biverkningsrapporter från 1000-tals personer som lider av sviterna efter vaccin i allmänhet och svininfluensavaccinet i synnerhet”, säger redaktören för sajten Linda Karlström.

vaccin.me

 

Annonser